Auto (OC, AC, NW)

Ubezpieczanie auta nie powinno być rutyną

Proste rozwiązania w ubezpieczeniach samochodów zniknęły tak, jak zniknęły proste rozwiązania w ich konstrukcjach.
Ubezpieczyciele już dawno odeszli od polityki  „ubezpieczenia od wszystkiego”, zmuszeni  do tego wysokim stopniem skomplikowania ryzyka i stosunków prawnych oraz koniecznością poszukiwania coraz bardziej wyrafinowanych sposobów zwiększania przychodów w realiach rosnącej i drapieżnej konkurencji.
Podstawowym zadaniem zakładów ubezpieczeń jest wypłacanie odszkodowań, co jednak nie przeszkadza im w doskonaleniu modelu „jak najmniej towaru za jak najwyższą cenę”. Nie wolno zapominać, że ubezpieczenia to taki sam biznes jak każdy inny. Dobrze jest też odrzucić postawę typu „ubezpieczyciele to oszuści. Składkę to umieją brać a jak przyjdzie co do czego …„, bo jest ona po prostu bezproduktywna.
Jako klienci zakładu ubezpieczeń powinniśmy dążyć do zrównoważenia szans stron umowy ubezpieczenia. Możemy to zrobić studiując dziedzinę teoretycznie i w praktyce lub powierzyć sprawy wykwalifikowanemu pełnomocnikowi (brokerowi), co i tak nie zwolni nas to od konieczności posiadania podstawowej wiedzy.
Zatem kiedy ustaliliśmy role stron (Ubezpieczyciel – Ubezpieczony) umowy ubezpieczenia, powinniśmy dojść do praktycznych wniosków, że należy wiedzieć co najmniej:
– co ubezpieczamy,
– od jakiego ryzyka,
– jakie mamy obowiązki w związku z umową ubezpieczenia i jakie prawa.

Przyjrzyjmy się zatem niektórym elementom ubezpieczenia samochodu.
Ubezpieczenia podstawowe – OC i AC
OC – ubezpieczenie obowiązkowe. Niewiele da się wymyślić nowego, ponieważ jest ono usztywnione wymaganiami rozporządzenia. Można je kupować osobno lub w pakiecie z AC. Kiedy robimy to osobno, często jest nam wszystko jedno u kogo (w jakim zakładzie ubezpieczeń).  Na żądanie ubezpieczyciel wyda nam Zieloną Kartę. W większości krajów Europy (sygnatariusze Porozumienia Wielostronnego) wystarczy nam dowód posiadania OC, jednak dłuższa jest lista krajów skupionych w systemie Zielonej Karty. Zanim wjedziemy autem do Bośni, Turcji, Rosji, na Ukrainę czy Białoruś, poprośmy naszego ubezpieczyciela o Zieloną Kartę. Wyda ją nam bezpłatnie.
AC – ubezpieczenie dobrowolne (były czasy, kiedy było obowiązkowe!). Przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd i jego wyposażenie (standardowe i dodatkowe, czasami też specjalne). Wyposażenie standardowe zazwyczaj objęte jest automatycznie ubezpieczeniem, dodatkowe zaś wymaga osobnego wyszczególnienia. Ubezpieczeniem objęty jest majątek zniszczony lub uszkodzony z winy właściciela a także wtedy, gdy nie miał on na to wpływu. Wszystkie warunki ubezpieczenia zawarte są w dokumencie zawsze towarzyszącym polisie AC – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Zawierają one zazwyczaj następujące postanowienia:

• przedmiot ubezpieczenia,
• zakres ubezpieczenia,
• wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela,
• obowiązki ubezpieczyciela,
• obowiązki Klienta,
• sposób ustalenia odszkodowania oraz jego wysokości.

Chcąc wzbogacić ofertę, ubezpieczyciele bardzo często ją wariantują, aby klient mógł wybrać taką kombinację, jaka mu najbardziej odpowiada. Zmienne elementy oferty to najczęściej:
wysokość udziału własnego – tu obowiązuje zasada – niższa składka im wyższy udział własny,
sprawa amortyzacji części – wyższa składka gdy odszkodowanie nie uwzględnia normalnego zużycia uszkodzonych części,
sposób likwidacji szkody – warsztatowy (składka wyższa) lub kosztorysowy,
miejsce likwidacji szkody – w ASO (składka wyższa) lub dowolnym warsztacie,