Saga

Saga o współpracy z notariatem
1992
Współpracę ze środowiskiem SAGA Brokers rozpoczęła w 1992 r. od zainicjowania ubezpieczeń zawodowych w momencie prywatyzacji notariatu. Przy udziale prof. Wąsiewicza SAGA opracowała od podstaw ogólne warunki nieistniejącego jeszcze ubezpieczenia OC notariusza (i Płatnika), skonstruowała taryfy, a następnie przygotowała i wdrożyła program ubezpieczeń dobrowolnych. Izby Notarialne w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu wydały uchwały w sprawie wprowadzenia ubezpieczenia w zaproponowanej przez SAGA Brokers formie jako obligatoryjnego dla ich członków – na 8 lat przed wprowadzeniem obowiązku ustawowego.
1996
Od 1996 r. całość portfela notarialnego obsługiwana jest przez SAGA Brokers w PZU.
2000
Wspólnie przeżywaliśmy narzucenie obowiązku ubezpieczenia.
2004
Wprowadzenie pakietu ustaw ubezpieczeniowych i perturbacje związane z winą umyślną i rażącym niedbalstwem.
2005
Powitaliśmy w kręgu swoich Klientów nowopowstałą Izbę Notarialną w Szczecinie.
2006
Stworzyliśmy procedury obsługowe i kompleksowy program ubezpieczeń, na bazie których Izby Notarialne obsługiwane przez innego brokera dołączyły do PZU po wycofaniu się Warty z ubezpieczania notariuszy.
2007
Razem stawiliśmy czoła rewolucyjnej w zakresie ubezpieczeń nowelizacji kodeksu cywilnego i problemowi przedawnienia z art. 819.2 kc.
2010
Po kilkunastu latach współpracy zostaliśmy docenieni za nasz profesjonalizm i zaangażowanie – SAGA Brokers została wybrana brokerem całego środowiska notarialnego.
2011
We współpracy z Krajową Radą Notarialną przygotowaliśmy nowy program ubezpieczeniowy oraz umowę grupową chroniącą notariuszy i ich spadkobierców przed skutkami przedawnienia z art. 819.2 kc (2011).
2013
Wdrożyliśmy technologię internetowej obsługi notariuszy na bazie własnej aplikacji, w celu ułatwienia współpracy na każdym jej etapie.
2014
Uruchomiliśmy platformę edukacyjną (oc-notariusza.pl) w celu dzielenia się wiedzą na temat ryzyka wykonywania zawodu notariusza i minimalizowania tego ryzyka.

Saga
Pierwszy Polski Dom Brokerski SAGA Brokers jest jedną z najstarszych polskich firm brokerskich.
Przeczuwając rodzące się potrzeby rynku, dotyczące nowego zawodu – brokera ubezpieczeniowego, w 1990 roku prof. dr hab. Tadeusz Sangowski († 2005) i dr Andrzej Gawroński – specjaliści o długoletnim doświadczeniu w obszarze nauki i praktyki ubezpieczeniowej założyli Pierwszy Polski Dom Brokerski SAGA Brokers.
Ponieważ początkowe lata działalności SAGA Brokers przypadły na okres pierwotnego rozwoju polskiego rynku brokerskiego, to właśnie założyciele SAGA Brokers współtworzyli zasady funkcjonowania zawodu brokera. Niezaprzeczalnie fundamentalnym wkładem w kształtowanie tego rynku było wydanie przez SAGA Printing „Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego)”. Pozycja ta do dnia dzisiejszego jest jednym z najważniejszych źródeł wiedzy dla adeptów zawodu brokerskiego.
W roku 1995 założyciele działając wraz z zespołem stworzyli całość materiałów teoretycznych, będących bazą do uzyskiwania zezwolenia na wykonywanie profesji brokera ubezpieczeniowego (w oparciu o państwowy egzamin obowiązkowy). SAGA Brokers ma zatem prawo uważać się za współtwórcę podstaw i zasad funkcjonowania zawodu brokerskiego w Polsce.