NW – wysokie świadczenia

Wysokie świadczenia w wyniku następstw wypadku komunikacyjnego

Byle jakie ubezpieczenie
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest jednym z najpowszechniej stosowanych ubezpieczeń. Dodawane jest do polisy Auto Casco, obejmuje ogromne rzesze uczniów, studentów, sportowców, uczestników imprez itd. Jednak rzadko kiedy strony (ubezpieczyciel i ubezpieczający) traktują to ubezpieczenie poważnie. Sumę ubezpieczenia w wysokości 5 lub 10 tys. złotych trudno nazwać poważną, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że na zasadniczą masę odszkodowań (w tym przypadku świadczeń) składają się wypłaty kilkuset-złotowe za uszczerbki na zdrowiu – złamania, zwichnięcia, itp.

Zamieńmy na złoto
Proponujemy odmienne podejście.
Rezygnując z długiej listy skromnych świadczeń w wyniku uszczerbków na zdrowiu (złamania, utraty palca lewej ręki, prawej ręki, oka itd.), przestaniemy zawracać sobie głowę świadczeniami poniżej najniższego wynagrodzenia, a skupimy się na wysokich sumach ubezpieczenia w wyniku śmierci. Zawężając przyczyny śmierci do tych najczęstszych, wynikających z wypadków w ruchu lądowym (komunikacyjnych), uzyskujemy niezwykły efekt – niskiej rocznej składki przy naprawdę wysokich świadczeniach.

Przykład?
300 zł składki rocznej i świadczenie (dla rodziny) w wysokości 300.000 zł
Wzorem telewizyjnych reklam:
Już za 82 gr dziennie – 300.000 zł odszkodowania!

Interesujące?

Wkrótce zaproponujemy ciekawe rozwiązania.